7. General Meeting of the Association of Polish Bishops and 48th Symposium of Polish Bibles (Tarnów, 7-9 September 2010) Cover Image

7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)
7. General Meeting of the Association of Polish Bishops and 48th Symposium of Polish Bibles (Tarnów, 7-9 September 2010)

Author(s): Stanisław Wronka
Subject(s): Christian Theology and Religion, Biblical studies, Conference Report, Sociology of Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne

Summary/Abstract: Tegoroczne spotkanie biblistów polskich miało miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, dokąd powrócili po 25 latach. W spotkaniu uczestniczyło prawie 150 osób, głównie członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, ale także paręnaście osób nienależących do niego.

  • Issue Year: 64/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 86-88
  • Page Count: 3
  • Language: Polish