More about the novel and the film
  • Price 4.00 €

Još o romanu i filmu “Bakonja fra-Brne”
More about the novel and the film "bakonja fra Brne"

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Croatian Literature, Serbian Literature, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Simo Matavulj; Bakonja fra Brne;

Summary/Abstract: Dobili smo poruku i ponukovanje da se nipošto ne osvrćemo na fi lm o “Bakonji” ili na napadaje protiv dr. Petrova i našeg lista Dobrog Pastira, koji su se pojavili u štampi u isto vrijeme, kad i film na platnu. Naš ugledni i dragi nam prijatelj obrazložuje svoj prijedlog time što film nije postigao one uspjehe koje su očekivali njegovi autori. Ali daj ti šuti na toliku bijedu, koja nakon svega neuspjeha te kad se lecnuše povrijeđeni i ošinuti, apelira na socijalističku domovinu: Držite fratre, da ih se junački namlatimo!

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 45
  • Page Range: 247-262
  • Page Count: 16
  • Language: Croatian