Sacramental character in the sacred secrets of the clergy (hirotonia) Cover Image
  • Price 5.00 €

Sakramentalni biljeg-karakter u svetoj tajni svećenstva (hirotonia)
Sacramental character in the sacred secrets of the clergy (hirotonia)

Author(s): Danijel Rajić
Subject(s): Biblical studies, Pastoral Theology
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: clergy; eucharistie;

Summary/Abstract: Jedan od glavnih ciljeva Drugog vatikanskog koncila je promicati obnovu jedinstva među svim kršćanima o čemu posebno govori dekret o ekumenizmu Unitatis redintegratio. Isus Krist je utemeljio jednu Crk vu, ali kroz burne događaje u povijesti Crkve došlo je do mnogih razdora i podijeljenosti. Isusovi učenici su pozvani propovijedati Radosnu vijest svakom stvorenju i ostati u međusobnom jedinstvu. Stoga, Katolička crkva nastoji obnoviti narušeno jedinstvo među svim Kristovim učenicima.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 45
  • Page Range: 193-202
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian