Moral life and behavior of the clergy in the area of Croatia and Bosnia and Herzegovina, under the provisions of the particular church councils and diocesan synods Cover Image
  • Price 5.00 €

Ćudoredni život i ponašanje klera na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prema odredbama partikularnih crkvenih sabora i dijecezanskih sinoda
Moral life and behavior of the clergy in the area of Croatia and Bosnia and Herzegovina, under the provisions of the particular church councils and diocesan synods

Author(s): Velimir Blažević
Subject(s): History of Church(es), 13th to 14th Centuries, 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: clergy; Croatia; Bosnia and Herzegovina;

Summary/Abstract: Dušobrižničkoj službi poučavanja, posvećivanja i upravljanja, koju u Crkvi vrše biskupi i svećenici, treba odgovarati i njihovo dolično ponašanje u svakidašnjem i običnom životu. O tome su odredbe donosili partikularni i opći crkveni sabori i vrhovni pastiri Crkve, a posebno je u tom pogledu bio značajan Tridentski sabor (1545.-1563.). U Dekretu o reformi, donesenom na 22. sjednici toga sabora, kaže se općenito: “Nema ničega što druge više i neprestano potiče na pobožnost i bogoštovlje koliko život i primjer onih koji su se posvetili božanskoj službi. Kada, naime, uzdignuti iznad svjetovnih stvari gledaju u višu sferu, drugi na njih upiru pogled kao u ogledalo i iz njih crpe primjer za nasljedovanje.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 45
  • Page Range: 151-176
  • Page Count: 26
  • Language: Bosnian