Proceedings of disappointment and hope Cover Image
  • Price 5.00 €

Zbornik razočaranja i nade
Proceedings of disappointment and hope

Author(s): Ivan Pederin
Subject(s): Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Vinko Nikolić; Hrvatska revija;

Summary/Abstract: Ovaj zbornik izdan je u doba skrivene suradnje emigracije i reformskih komunista u domovini koji su bili nacionalisti suvremenog tipa, a to će reći da su tražili ravnopravnost sa Srbijom, osobito u pitanjima novaca koji su bila u nadležnosti beogradskih banaka i novčara, a i vlastitu diplomaciju i vojsku. Tito je s osloncem ili na zahtjev Brežnjeva, JNA i Srba slomio taj Maspok (“Masovni pokret”, 1971. u Hrvatskoj) i zaveo strahovladu koju je vodila UDB-a ona ista koja je za Maspoka bila suprostavljena KOS-u, a sada se povukla. Slijedili su javni napadi, otpuštanja s posla. Sudski procesi i uhićenja koja su pogodila čitav naraštaj hrvatskih intelektualaca. Slika emigracije tipizirala se – ostala je “ustaška” i kao takova emigracija koju je u inozemstvu valjalo potrti ubojstvima.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 45
  • Page Range: 83-104
  • Page Count: 22
  • Language: Croatian