Local public transport in Łódź in the light of accessibility analyses Cover Image

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności
Local public transport in Łódź in the light of accessibility analyses

Author(s): Bartosz Bartosiewicz, Szymon Wiśniewski
Subject(s): Regional Geography, Environmental Geography, Maps / Cartography
Published by: Bernardinum
Keywords: transport zbiorowy; dostępność; graf; analiza sieciowa; Łódź

Summary/Abstract: W niniejszym artykule skupiono się na ocenie dostępności do lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Do analizy wykorzystano m.in. podejście grafowe oraz dostępność kumulatywną, poszerzone o analizy sieciowe. Badanie oparto w głównej mierze na dwóch bazach danych aktualnych na I kwartał 2016 r. Jest to baza otrzymana od Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w postaci wykazu wszystkich przystanków, linii autobusowych i tramwajowych, czasów przejazdu pomiędzy przystankami, częstotliwości oraz rodzaju taboru obsługującego poszczególne linie komunikacyjne. Druga baza to informacje nt. liczby, rozmieszczenia oraz struktury wieku i płci mieszkańców Łodzi wg danych ewidencyjnych ludności Urzędu Miasta Łodzi. Artykuł uzupełniono o autorską recenzję Modelu w zakresie zapisów odnoszących się do jego założeń strategicznych. Badanie zamyka część wnioskowa zawierająca ponadto rekomendacje dla postulatów modelu

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 31-43
  • Page Count: 13
  • Language: Polish