Long live the dispute Cover Image

Živio spor
Long live the dispute

Author(s): Pierre Bourdieu
Contributor(s): Sulejman Bosto (Translator)
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Contemporary Philosophy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Jürgen Habermas;

Summary/Abstract: Raduje me, da danas, budući da slavi svoj 70-ti rođendan, smijem izraziti moje poštovanje i divljenje prema Jurgenu Habermasu i njegovom djelu. Historijske i kulturne razlike su nas razdvajale jednako kao i naše dvije zemlje koje kao i uvijek odlučno ustrajavaju na vlastitim tradicijama i navikama. Meni je uvijek stalo da toga da budem na visini aktualnog razvitka njemačke znanosti. Uprkos tome, ja sam Adorna i Horkheimera, Gehlena i Skelskyja, Koniga i Apela, Luhmanna i mnoge druge, upoznao samo preko njihovih knjiga - što ih je stalno ostavljalo u izvjesnoj apstraktnosti i daljini - a ne, kao Jurgena Habermasa, u ličnoj razmjeni kao učitelja ili kolegu, kao suborca ili protivnika, dakle u onoj bliskoj duhovnoj okolini, tek u kojoj intelektualne nakane mogu doista uspjeti.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 01+02
  • Page Range: 242-245
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian