Stress in Probation Officers Enforcing Judgements in Criminal and Juvenile Cases Cover Image

Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i nieletnich
Stress in Probation Officers Enforcing Judgements in Criminal and Juvenile Cases

Author(s): Bartłomiej Skowroński
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Criminology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: stres kuratorów sądowych; źródła stresu; polscy kuratorzy sądowi

Summary/Abstract: Kobiety i mężczyźni wykonujący zawód kuratora nie różnią się między sobą w ocenie większości stresorów. Różnice między płciowe wystąpiły jedynie w przypadku czynników utrudniających rozwój i przebieg kariery zawodowej oraz czynników związanych z brakiem bezpieczeństwa i wsparcia merytorycznego. W obu przypadkach istotnie wyższy poziom doznawanego stresu zaobserwowano u kobiet, które wykonują zawód kuratora, aniżeli u mężczyzn.Rodzaj wykonywanej profesji różnicuje grupę badanych jedynie w ocenie stresorów związanych z: rozbieżnością i niejasnością, z wykonywaniem obowiązków służbowych, z czynnościami kontrolnymi i niedostatecznymi warunkami fizycznymi pracy. W obu przypadkach istotnie wyższy poziom doznawanego stresu wykazali kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

  • Issue Year: 10/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 209-227
  • Page Count: 19
  • Language: Polish