"We protect the local wildlife" - raising awareness of environmental and habitat conservation of amphibians in Ostrow Wielkopolski, in the period 2009-2014 Cover Image

„Chronimy lokalną przyrodę” – kształtowanie świadomości przyrodniczej i ochrona siedlisk płazów w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2009–2014
"We protect the local wildlife" - raising awareness of environmental and habitat conservation of amphibians in Ostrow Wielkopolski, in the period 2009-2014

Author(s): Krzysztof Kolenda
Subject(s): Human Ecology, Environmental interactions, Scientific Life
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych

Summary/Abstract: Zanikanie i dewastacja siedlisk są jednymi z głównych przyczyn masowego spadku liczebności płazów na świecie (Cushman, 2006). Nie inaczej jest w Polsce, gdzie rozbudowa infrastruktury i coraz gęstsza sieć dróg prowadzą nie tylko do rozdzielania sąsiadujących populacji płazów ale także do masowej ich śmierci w czasie corocznych wiosennych wędrówek do miejsc rozrodczych (Elżanowski i wsp., 2009; Gryz i Krauze, 2008). Dodatkowo, małe zbiorniki wodne – kluczowe miejsca rozrodu i bytowania płazów, są nagminnie zasypywane, bądź zanikają na skutek działań melioracyjnych. W ciągu niespełna 70 lat na przełomie XIX i XX wieku w samej tylko Wielkopolsce zniknęło ponad 8500 małych oczek wodnych (Stasiak, 1991 za Rybacki i Berger, 2003). Nie wiadomo ile ich jest obecnie, jednakże można być pewnym, że spora część poddana jest silnej presji człowieka.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 110-112
  • Page Count: 3
  • Language: Polish