Financial awareness of people aged 50 + and using of banking products Cover Image

Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych
Financial awareness of people aged 50 + and using of banking products

Author(s): Iwa Kuchciak
Subject(s): Economy, Public Finances, Accounting - Business Administration, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej

Summary/Abstract: Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

  • Issue Year: XLVIII/2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 83-92
  • Page Count: 10
  • Language: Polish