In favour of life, only consistently Cover Image
  • Price 3.00 €

Za życiem, byle konsekwentnie
In favour of life, only consistently

Author(s): Charles C. Camosy
Subject(s): Christian Theology and Religion, Political Theory, Sociology, Politics and religion, Social development, Studies in violence and power, Systematic Theology, Sociology of Politics
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: W życiu publicznym współczesnych społeczeństw narasta zapotrzebowanie na nowy rodzaj polityki. Takiej, która konsekwentnie stanie po stronie najsłabszych i najbardziej kruchych. Konsekwentnie za życiem. Konsekwentnie bez przemocy. Konsekwentnie po stronie osób marginalizowanych i pozbawionych przywilejów. Uważam, że podstawą takiej polityki powinien stać się sposób myślenia, który w USA nazywamy konsekwentną etyką życia.

  • Issue Year: LIX/2016
  • Issue No: 666
  • Page Range: 40-51
  • Page Count: 12
  • Language: Polish