THE QUESTION OF LITERARY CONNECTIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND EUROPE IN THE "AZERBAIJAN WORLD KNOWLEDGE" MAGAZINE Cover Image

“AZƏRBAYCAN YURD BİLGİSİ” DƏRGİSİNDƏ AZƏRBAYCANAVROPA ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ MƏSƏLƏSİ
THE QUESTION OF LITERARY CONNECTIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND EUROPE IN THE "AZERBAIJAN WORLD KNOWLEDGE" MAGAZINE

Author(s): Altuntac Məmmədova
Subject(s): Customs / Folklore, Turkish Literature, Other Language Literature, Social development, Sociology of Culture
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Bu çalışmada, Ahmet Caferoğlu’nun müdürlüğünü yaptığı “Azerbaycan Yurt Bilgisi” dergisindeki Azerbaycan-Avrupa edebi ilişkilerinden bahsedilmektedir. Araştırmada “Azerbaycan Yurt Bilgisi” dergisi bu bağlamda çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Mesela, dergide Avrupa basınında yayınlanmış Azerbaycan Türkçesi, edebiyatı ve kültürü hakkında bilimsel çalışmalar ve Avrupalı bilim adamlarının bu konudaki makaleleri mercek altına alınmıştır. Ayrıca derginin “Tahlil ve Tenkitler” köşesindeki belirli çalışmalara dair görüşler ve eleştiri yazıları da incelenmeye çalışılmıştır.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 69-76
  • Page Count: 8
  • Language: Azerbaijani