Aspects of the Chrysantine reform and its implementation in our country (19th century) Cover Image

Aspecte ale reformei hrisantice și ale aplicării acesteia în țara noastră (secolul al XIX-lea)
Aspects of the Chrysantine reform and its implementation in our country (19th century)

Author(s): Andrei Bejan
Subject(s): Music
Published by: Editura ARTES
Keywords: reforma hrisantică; cei trei dascăli; școli de psaltichie din Țările Române; Ms. 240 din Muzeul Mănăstirii Cernica;

Summary/Abstract: Studiul de față abordează aspecte de sinteză cu privire la personalitățile reformei hrisantice, Hrisant de Madyt, Grigorie Protopsaltul și Hurmuz Hartofilax care au avut o activitate teoretică și practică decisivă pentru implementarea reformei hrisantice în Grecia. De asemenea, sunt prezentate informaţii cu privire la școlile de psaltichie din provinciile istorice Moldova și Țara Românească, care au avut un rol important în introducerea noii notaţii şi a repertoriului hrisantic în Biserică Ortodoxă Română. În finalul studiului este descris codicologic un manuscris în notaţie hrisantică, nesemnalat până în prezent, ms. 240, Liturghier, alcătuit de monahul Martinian la Mănăstirea Cernica. Acest puternic centru de „românire” din preajma Bucureștiului a înflorit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul starețului Calinic, un adevărat susținător al culturii teologice și muzicale bisericești în limba română.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 102-125
  • Page Count: 24
  • Language: Romanian