THE PHENOMENON OF MULTIPLICITY IN TURKIC LANGUAGES Cover Image

ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ КӨП МАҒЫНАЛЫЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСЫ
THE PHENOMENON OF MULTIPLICITY IN TURKIC LANGUAGES

Author(s): Shapagat Zhalmahanov
Subject(s): Language studies, Cultural history, Foreign languages learning, Customs / Folklore, Philosophy of Language, Sociology of Culture
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Түркі тілдеріне ортақ сөздердің əр түрлі мағынада болуы əрбір ұлттың заттар мен құбылыстарды өзіндік ұлттық таным, көзқараспен тануымен байланысты. Қазіргі түркі тілдерінде бір сөздің əр түрлі құбылысты, немесе керісінше бір құбылысты əр түрлі сөзбен атауының басты себебі халықтардың əдет-ғұрып, салт-дəстүр, наным-сенім, кəсіп- шаруашылық, табиғаттық-климаттық құбылыстар мен жағдайларға қатысы бар. Белгілі бір объективті шындықты түркі халықтарының əр түрлі тануының басты себебі əрбір ұлттың, тіпті оның өкілдерінің дүниетанымдық ерекшеліктерімен байланысты, бір ұлт өкілдерінің дүниені тануы əр қалай. Дүниетаным адамның көзқарасын, психикасын, логикасын, талғамын, əдет-ғұрып, салт-дəстүр, наным-сенімдерін жəне т.б. қамтиды. Сондықтан да əрбір ұлт, халық, адам бір формаға бірнеше мазмұн, бір мазмұнға бірнеше форма сыйғызуы мүмкін.

  • Issue Year: 3/2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 6-28
  • Page Count: 23
  • Language: Kazakh