„Jus cogens” în contextul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului
"Jus cogens" in the context of the Universal Declaration of Human Right

Author(s): Nicolae Țațomir
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
  • Issue Year: XV/1969
  • Issue No: 1
  • Page Range: 1-10
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian