PRESPA - HAPËSIRË PËRBASHKËSISH DHE VEÇANËSISH FOLKLORIKE SHQIPTARO-MAQEDONE Cover Image
  • Price 1.00 €

PRESPA - HAPËSIRË PËRBASHKËSISH DHE VEÇANËSISH FOLKLORIKE SHQIPTARO-MAQEDONE
PRESPA - HAPËSIRË PËRBASHKËSISH DHE VEÇANËSISH FOLKLORIKE SHQIPTARO-MAQEDONE

Author(s): Agron Xhagolli
Subject(s): Anthropology, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: PRESPA ; HAPËSIRË PËRBASHKËSISH ; VEÇANËSISH FOLKLORIKE ; SHQIPTARO-MAQEDONE

Summary/Abstract: Hapësira e Prespës paraqitet në rrafshin folklorik nga më pak të njohurat, si për sa i përket botimit të lëndës folklorike nga shqiptarët presparë, që banojnë në Maqedoni, ashtu dhe nga maqedonasit që banojnë në Republikën e Shqipërisë. Edhe më e kufizuar është ndihmesa në nivelin studimor, veçanërisht për studimet në rrafsh krahasues. Pavarësisht kësaj gjendje, duhet të themi se, në saje të një pune të përkushtuar të një numri të kufizuar mbledhësish, të cilëve u jemi mirënjohës, kemi në duar një sasi krijimesh folklorike nga të dyja bashkësitë, e cila të mundëson të hedhësh dritë në disa nga elementet që përcjellin përbashkësi dhe veçanti. Mbi këtë bazë ndërmorëm këtë punim studimor, si një përpjekje të parë për shqyrtime në rrafsh krahasues të folklorit të shqiptarëve dhe të maqedonasve.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 257-265
  • Page Count: 9
  • Language: Albanian