Prof. dr. Adem Zejnullahu, “Këngë dhe shkrime”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2009,438 f. Cover Image

Prof. dr. Adem Zejnullahu, “Këngë dhe shkrime”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2009,438 f.
Prof. dr. Adem Zejnullahu, “Këngë dhe shkrime”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2009,438 f.

Author(s): Agron Xhagolli
Subject(s): Anthropology, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Prof. dr. Adem Zejnullahu; Këngë dhe shkrime; Instituti Albanologjik ; Prishtinë ;2009

Summary/Abstract: I përfshirë në rrjedhat e folkloristikës që nga viti 1982, kur filloi punë në Institutin Albanologjik të Prishtinës, ku ende vazhdon të punojë në Degën e Folklorit, A. Zejnullahu ka realizuar mjaft punime shkencore, vepra monografike. Së fundmi, ka publikuar një përmbledhje studimesh e vështrimesh të natyrës së mirëfilltë folklorike, disa prej të cilave shprehin ndikimin e krijimtarisë folklorike në vepra letrare të caktuara, krahas disa mendimeve e vlerësimeve rreth botimesh të ndryshme, jo vetëm të natyrës folklorike. Përmbledhjen autori e titullon “Këngë dhe shkrime ”, kuptohet, ato janë trajtesa të ndryshme për këngë popullore të ndryshme, realisht të realizuara ndër vite, një numër i konsiderueshëm i të cilave e ka parë dritën e botimit në organe të ndryshme, jo vetëm në Kosovë.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 257-260
  • Page Count: 4
  • Language: Albanian