But there is no other way Cover Image
  • Price 5.00 €

Ali drugog puta nema
But there is no other way

The plurality of Sarajevo between responsible and irresponsible religiosity

Author(s): Adnan Silajdžić
Subject(s): Comparative Studies of Religion, Politics and religion, Inter-Ethnic Relations
Published by: Međunarodni forum Bosna

Summary/Abstract: Poznato je da Bosna i Hercegovina dugi niz godina prolazi kroz veoma ozbiljan proces društvenoga, političkoga, nacionalnoga i vjerskoga raslojavanja. U tom procesu, između mnogih drugih tema koje se tiču budućeg razvoja bosanskohercegovačkoga društva, pitanje pomirenja i tolerancije, odnosno međureligijskoga dijaloga zauzima najistaknutije mjesto. Zauzima, jer je, prema mom mišljenju, jedan od najvažnijih instrumenata vjerskog i nacionalnog pomirenja autentično poimanje i dosljedno provođenje načela vjerske slobode i tolerancije bez kojih nije moguće graditi niti i jedan drugi oblik tolerancije u našemu društvu. Reafirmiranjem načela tolerancije, kakvog poznaje tradicionalna religijska metafizika (lex aeterna – sveta predanja), stvorile bi se mogućnosti otklanjanja tragičnih posljedica rata i učvršćivanja mira na prostoru Bosne i Hercegovine, pa tako i u njenome glavnome gradu Sarajevu.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 74-75
  • Page Range: 205-209
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian