A (non)computable world. Philosophical and theological reflections on the limits of rationality Cover Image

(Nie)obliczalny świat. Z filozoficzno teologicznych rozważań nad granicami racjonalności
A (non)computable world. Philosophical and theological reflections on the limits of rationality

Author(s): Antoni Nadbrzeżny
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Systematic Theology, Pastoral Theology
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: Roger Penrose; artifi cial intelligence; non-computable consciousness; mystery of world; theology of science; dialogue between theology and science

Summary/Abstract: Teza Rogera Penrose’a o nieobliczalnym (niealgorytmicznym) charakterze ludzkiej świadomości (umysłu), będąca argumentem przeciwko możliwości stworzenia sztucznej inteligencji, może przyczynić się do wzmocnienia poczucia tajemniczości świata. Niezależnie od naszego stosunku do platonizmu matematycznego(zakładającego istnienie obiektywnych pozaczasowych bytów matematycznych)filozoficzna refleksja brytyjskiego kosmologa stanowi impuls do rozwijania współczesnej teologii w twórczym dialogu z naukami, kierującym się zasadą krytycznej otwartości i wzajemnej dynamicznej wymiany osiągnięć poznawczych.

  • Issue Year: 10/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 81-93
  • Page Count: 13
  • Language: Polish