Humanistic psychology and Psychology of Crowd Cover Image
  • Price 2.00 €

Хуманистична психология и масова психика
Humanistic psychology and Psychology of Crowd

Author(s): Rositza Georgieva, Nikolay Bavro
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: Хуманистична психология; масова психология; манипулативна психология; „самотната тълпа“; „групи за срещи“.

Summary/Abstract: Хуманистичната психология е алтернатива на психоанализата относно възгледите за същността на човешката природа като агресивна и разрушителна. Тя се противопоставя и на бихейвиоризма в стремежа му да използва психологичното знание за контрол и управление на човешкото поведение. Практиката на хуманистичната психология в областта на масовата психология се гради върху вярата в позитивния личностен потенциал на човека, върху зачитането и подкрепата на неговите усилия да открива и отстоява своята уникалност, вместо да се обезличава в Тълпата. В големите групи и общности от хора хуманистичната психология открива не само деструктивна, но и силна градивна енергия, способна да промени света, в който живеем.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 261-266
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian