Pecularities in the reporting the terroristic act in the standart newspaper Cover Image
  • Price 2.00 €

Особености в отразяването на атентата в Бургас във в. Стандарт
Pecularities in the reporting the terroristic act in the standart newspaper

Author(s): Milena Frenkeva
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: тероризъм; контент анализ; вестници; насилие.

Summary/Abstract: В статията е направен контент анализ на статиите, отразяващи терористичния акт в Бургас във в. Стандарт, в едномесечен период от появата му (18.07 – 17.08.2012 г.). Проучени са моделът на разпределение на статиите в изследвания едномесечен период, както и особеностите на медийния език, очертан е обхватът на основните медийни теми. Проучени са използваните думи и словосъчетания за назоваване на събитията, както и синонимите за етикетиране на терористите. Анализирани са паралелите с историческите събития от настоящата и миналата история.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 235-239
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian