93 WAR NOTES BY A POLISH PRIEST FROM A BULGARIAN CATHOLIC SCHOOL IN EDIRNE Cover Image

EDİRNE BULGAR KATOLİK MEKTEBİ’NDEN BİR LEH PEDERİN 93 HARBİ NOTLARI (ÇEVİRİ)
93 WAR NOTES BY A POLISH PRIEST FROM A BULGARIAN CATHOLIC SCHOOL IN EDIRNE

Contributor(s): Hüseyin Mevsim (Translator)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Cultural history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Source Material
Published by: Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü

Summary/Abstract: Tercümesini sunduğum risale ebadındaki elli sayfalık eser, Edirne’de Resürreksiyonistler Matbaası’nın 42. kitabı olarak 1910 yılında Bulgarca basılmıştır. Eserin yazarı, Leh asıllı Peder Pawel Smolikowski, Edirne Resürreksiyonistler Cemiyeti’nin faal bir azası, ayrıca şehirdeki Bulgar Katolik Mektebi’nde (Türkçe kaynaklarda Polak Mektebi diye de geçer) muallim ve idareci olarak da görev almıştır.

  • Issue Year: 4/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 159-184
  • Page Count: 26
  • Language: Turkish