VELYVOJ VYNCO MIKOLAICIO-PUTINO'S LYRICS: HOW TO BE CLARIFIED Cover Image

VĖLYVOJI VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO LYRIKA KAIP BŪTIES IŠSKAIDRĖJIMAS
VELYVOJ VYNCO MIKOLAICIO-PUTINO'S LYRICS: HOW TO BE CLARIFIED

Author(s): Giedre Kazlauskaitė
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Lithuanian Literature
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Vėlyvojoje Vinco Mykolaičio-Putino lyrikoje (Būties valanda, 1963; Langas, 1966) daugėja miesto erdvės, gimtinės įvaizdžiai traukiasi, užleisdami vietą vaikystės kraštovaizdžiui nebūdingam jūros motyvui. Abiejų knygų pradžioje autorius pats save paaiškina, įveda skaitytoją į esmines lyrikos temas ir problemas (Būties valandoje mini, kad temos, motyvai turi panašumo su jaunystės lyrika). Tam tikrą etapą, kurį galima būtų vadinti ir lūžiu (ne menine, bet pasaulėvaizdžio prasme – tai bene intensyviausia Putino meilės lyrika), žymi „Sonetai“ ir „Benamio dainos“: sonetai ne tik stropiai datuojami, bet ir nurodomos parašymo aplinkybės („Kaunas, klinikos“ arba „Lovoje, sergant“), susijusios su ligos būsenomis.

  • Issue Year: 57/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-117
  • Page Count: 5
  • Language: Lithuanian