Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biograficzny i nie tylko..., współpraca Maria Babnis, Biblioteka Gdań- ska PAN, Gdańsk–Pelplin 2010, ss. 596 + 20 ss. ilustracji Cover Image

Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biograficzny i nie tylko..., współpraca Maria Babnis, Biblioteka Gdań- ska PAN, Gdańsk–Pelplin 2010, ss. 596 + 20 ss. ilustracji
Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biograficzny i nie tylko..., współpraca Maria Babnis, Biblioteka Gdań- ska PAN, Gdańsk–Pelplin 2010, ss. 596 + 20 ss. ilustracji

Author(s): Krzysztof R. Prokop
Subject(s): Christian Theology and Religion, History of Church(es), Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 15
  • Page Range: 191-201
  • Page Count: 11
  • Language: Polish