The Universal Declaration of Human Rights and education by law Cover Image

Powszednia Deklaracja Praw Człowieka a wychowanie przez prawo
The Universal Declaration of Human Rights and education by law

Author(s): Marek Czachorowski
Subject(s): Education
Published by: Fundacja »Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej«
Keywords: Universal Declaration of Human Rights; education; law
  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 11
  • Page Range: 151-160
  • Page Count: 10
  • Language: Polish