Reviews and Reading Notes Cover Image
  • Price 2.50 €

Recenzii şi note de lectură
Reviews and Reading Notes

Author(s): Zsolt Simon, Cornel Sigmirean, Anca Şincan, Iulian Boldea, Corina Teodor, Nicoleta Sălcudeanu, Dumitru-Cătălin Rogojanu
Subject(s): Bibliography
Published by: Institutul de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Şincai al Academiei Române

Summary/Abstract: Székely székek a 18. században (Scaune secuiești în sec. al XVIII-lea), vol. I-VI, ed., prefață, note, indici Pál-Antal Sándor, Tîrgu Mureș, Editura Mentor, 2007-2014 Liviu Neagoe, Cetățenie, națiune și etnicitate. O perspectivă comparată, Cluj-Napoca, Editura Avalon, 2014; Bárdi Nándor, Gidó Attila, Novák Csaba Zoltán, Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România 1989 - 1990, [The first forms of self-governing of the Hungarians in Romania 1989-1990], Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Minorităților Naționale, 2014; Luminiţa Corneanu, Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel, București, Editura Cartea Românească, 2014 Istoria Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere, coordonator Victor Neumann, București, Editura Academiei Române, 2015; Mircea Martin, Radicalitate şi nuanţă, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2015 Ciprian Glăvan, Presa de limbă germană din Banat. 1771-1867, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015 Intelectualii: ideologii și destin politic, coordonator Cornel Sigmirean, Tîrgu Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2015.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 18
  • Page Range: 235-263
  • Page Count: 29
  • Language: Romanian