Father’s respons to crisis pregnancy: research of the opinions of obstetricians gynecologists, psychologists and women who have undergone abortion Cover Image

Tėvo atsakas į krizinį nėštumą: gydytojų akušerių ginekologų, psichologų ir abortą patyrusių moterų nuomonių tyrimas
Father’s respons to crisis pregnancy: research of the opinions of obstetricians gynecologists, psychologists and women who have undergone abortion

Author(s): Kęstutis Pukelis, Aistė Vareikytė
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Krizinis nėštumas; Negimusio vaiko tėvas; Abortas; Crisis pregnancy; Father of the unborn; Abortion

Summary/Abstract: Abortas neretai traktuojamas kaip išskirtinai moteriai priklausanti pasirinkimo teisė, vis dėlto nėštumo nutrau¬kimas glaudžiai susijęs su vaiko, jo tėvo ir motinos interesų sankirta. Lietuvoje labai trūksta tyrimų apie vaiko tėvo vaidmenį krizinio nėštumo metu. Atliktas tyrimas atskleidė, kad pagalba tokiais atvejais turėtų būti teikiama abiem pradėto, bet dar negimusio vaiko tėvams. Be to, svarstytinas vaiko tėvo teisių bei atsakomybės įtvirtinimas valstybiniu lygmeniu. The public discourse often declares abortion as the right of choice that belongs exceptionally to the pregnant wo¬man. However, the termination of pregnancy is related to the interests of the child, father and mother. There is a lack of studies that would show the importance of father’s role during crisis pregnancy. The research has revealed the need of help for both parents of the conceived but not yet born child. The participants of the research have acknowledged the need to legalise the responsibility and rights of the father on the state level.

  • Issue Year: 83/2015
  • Issue No: 55
  • Page Range: 71-82
  • Page Count: 12