Idea of European Unification Cover Image

Myšlienka zjednotenia Európy
Idea of European Unification

Author(s): Zuzana Pavlíková
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: unification of Europe; European Union;

Summary/Abstract: Pojmom „európska myšlienka“, resp. „európsky ideál“ sa v literatúre označuje predstava zjednotenia Európy do jedného celku, v ktorom sú jeho jednotlivé časti vzájomne úzko naviazané na seba, nemajú medzi sebou žiadne vojenské, politické či ekonomické konfl ikty a spolupracujú na vzájomnom prospechu. Ide teda skôr o akýsi humanistický sen o všestrannej mierovej spolupráci medzi európskymi národmi a štátmi. Trvalo niekoľko storočí, kým sa tento sen mohol premeniť na reálnu politickú koncepciu, ktorá spája dlhodobý cieľ štátov združených v EÚ. Samotná myšlienka zjednocovania sa v histórii nášho kontinentu opakovala v rozličných podobách. Medzi ideové zdroje súčasnej integrácie môžeme zaradiť aj teoretické koncepcie viacerých európskych osobností, ktoré sa sústredili na hľadanie vhodného usporiadania spoločnosti.

  • Issue Year: 09/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 79-94
  • Page Count: 16
  • Language: Slovak