Polish weekends Cover Image
  • Price 2.50 €

Polskie weekendy
Polish weekends

Author(s): Paweł Chojnacki
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Polacy, którzy po zakończeniu II wojny światowej i zainstalowaniu komunizmu w Polsce zdecydowali się nie wracać do kraju, stworzyli — głównie w Wielkiej Brytanii, z Londynem jako centrum — swoisty świat równoległy. Oprócz partii politycznych, instytucji naukowych, oświatowych, kulturalnych czy prasy, powstały dziesiątki stowarzyszeń tworzących podstawy społeczności alternatywnej wobec Peerelu. Bez tych fundamentów polskiej wspólnoty nie mogłaby się utrzymać oficjalna, legalistyczna, emigracyjna „góra”.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 58
  • Page Range: 100-111
  • Page Count: 12
  • Language: Polish