Cosmopolitan on language Cover Image

Kozmopolit o jeziku
Cosmopolitan on language

Author(s): Snježana Kordić
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Općepoznato je da je Predrag Matvejević pisac svjetskog kalibra. Manje se govori o tome da je on i sveučilišni profesor i prvorazredan znanstvenik gledano u svjetskim mjerilima. Kao takav je imao potrebu da pojasni i situaciju s našim jezikom. Mogli smo primijetiti da je u svojim nastupima na televiziji nastojao osvrnuti se i na tu temu, pokušavao je u razgovor ubaciti svoj komentar aktualnih dilema oko jezika. To se događalo u emisijama koje su bile na drugu temu, i zato nije bilo moguće govoriti više o jeziku. Njegove izjave ostale su zato fragmentirane u malim porcijama.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 04+06
  • Page Range: 93-98
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian