Leksyko-semantyczne transformacje rzeczowników w tłumaczeniu tekstów literackich z języka polskiego na rosyjski i białoruski Cover Image

Лексико-семантические трансформации cуществительных при переводе художественного текста с польского на русский и белорусский языки
Leksyko-semantyczne transformacje rzeczowników w tłumaczeniu tekstów literackich z języka polskiego na rosyjski i białoruski

Author(s): Anastasia Russkih
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Instytut Polsko-Rosyjski
Keywords: derivative noun; translation’s correlate; lexical-semantic transformations

Summary/Abstract: The lexical-semantic transformations of derivative nouns from the poem “Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz are analyzed in the article

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2 (3)
  • Page Range: 92-112
  • Page Count: 21
  • Language: Russian