Church and State Cover Image
  • Price 2.00 €

Kirche und Staat
Church and State

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Tadeusz Mrówczynski; Bolesław Piasecki; state control of theological seminars; PaX movement; state and church in Poland;

Summary/Abstract: text 1: "Argumenty", Warsaw, Nr. 1,1967 ("Po milenium") by Tadeusz Mrówczynski text 2: "Słowo Powszechne", Warsaw, 1966-11-12/13 ("Przemówienie Bolesława Piaseckiego - przewodniczacego Stowarzyszenia PaX - w dyskusji seimowej nad projektem uchwały o 5-letnim planie rozwoju gospodarczego") text 3: "Trybuna ludu", Warsaw, 1966-12-27 ("Wymowa faktów")

  • Issue Year: 1967
  • Issue No: 03
  • Page Range: 74-77
  • Page Count: 4
  • Language: German