State of General Zombification Cover Image

Состојба на општа зомбификација
State of General Zombification

Author(s): Liljana Mazova
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Блесок
Keywords: Театар Осврти

Summary/Abstract: Зошто никој не ги сака независните проекти преку кои авторите применуваат систем на бегство од институцијата во која им е сè помачно, и креираат проекти со високи вредности, со искреност кон вистината за себе и околностите во кои живеат

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 46
  • Page Count: 4
  • Language: Macedonian