''Theory'' and ''Practice'' of Social Sciences Cover Image

“Teorija” i “praksa” socijalnoga nauka
''Theory'' and ''Practice'' of Social Sciences

Author(s): Jadranka Brnčić
Subject(s): Social Sciences
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Pravda je stvar Države, a ne Crkve – tvrdi Papa. To je katolički argument ograničene vlasti izrečen jezikom teologizirane političke filozofije. Božanska ljubav da transcendira politiku. Za obojicu papa, Ivana Pavla II. i Benedikta XVI., prava revolucionarna uloga Crkve jest evangelizacija, mijenjanje kulture mijenjanjem pojedinca, što je, u svojoj radikalnosti – poziv na svetost. Ali, i dalje ostaje sporno, ili barem otvoreno pitanje kako se ova svetost ima očitovati u društvenom životu

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 15
  • Page Range: 244-248
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian