Reviews and Scientific Life Cover Image

Recensione / Jeta shkencore
Reviews and Scientific Life

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Review
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Scientific Life ; Albania; Albanian Literature

Summary/Abstract: RECENSIONE/Review - Autorët e trevës së veriut në vështrim gjuhësor, letrar dhe historik, Shkodër, 2007 / - Autorët e trevës së veriut në vështrim gjuhësor, letrar dhe historik, (The authors of north territory in a linguistic, literary and historic view) Shkodër, 2007 (Tomor Osmani)....219. JETA SHKENCORE / SCIENTIFIC LIFE - Konferencë albanologjike në Sankt Petersburg, (Albanological conference in Saint Petersburg) 26-29 shtator, 2007 (Bardhyl Demiraj).................. 223 - Seminari XXVI ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, (The XXVI-th international seminar for the Albanian language, literature and culture), Prishtinë, 2007 (Anila Çepani - Adelina Çerpja… 225 - Seminari I ndërkombëtar i albanologjisë (The first international seminar of Albanology), Tetovë, 2007 (Adelina Çerpja - Anila Çepani) 229

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 219-233
  • Page Count: 15
  • Language: Albanian