Poland in the European Union Cover Image

Polska w Unii Europejskiej.W obliczu najpoważniejszego kryzysu od początku procesu integracji
Poland in the European Union

Author(s): Łukasz Hardt
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 20
  • Page Range: 59-63
  • Page Count: 6
  • Language: Polish