Byzantium without Byzantium? A Survey  Cover Image
  • Price 4.00 €

Bizanţ fără Bizanţ? Un bilanţ
Byzantium without Byzantium? A Survey

Author(s): Dan Ioan Muresan
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: “Am demonstrat în mai multe studii, cu probe concludente, că ideea „autocefaliei” Bisericii Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare a fost o simplă iluzie istoriografică născută în absenţa oricărei dovezi, fondată pe nedefinirea conceptelor utilizate, şi perpetuată cu obstinaţie în pofida dovezilor contrarii din ce în ce mai numeroase apărute în ultimii ani. Totuşi, recrudescenţa ei imperturbabilă2, în pofida argumentelor care i-au fost ridicate împotrivă, ne obligă la o nouă luare de poziţie3. Atenţia ne este atrasă încă o dată de un autor care s-a afirmat în ultimii ani printr-o adevărată ploaie de critici virulente, fără precedent, de care nu au scăpat nici măcar bibliotecarii şi funcţionarii din Bucureşti, luaţi în bloc4. A devenit o adevărată onoare să figurezi pe lista impresionantă a victimelor acestui condei, cei care nu apar încă acolo trebuind să se întrebe foarte serios dacă nu au greşit cândva, cu ceva, pe undeva. Iată că venit în fine vremea să aflăm în numele căror rezultate ştiinţifice reale s-a derulat fără oprelişti această vastă campanie de auto-afirmare. Suntem gata să acceptăm orice extravaganţă atunci când fructele culese se arată a fi cu adevărat excepţionale. O carte de 600 de pagini solicită de aceea o lectură cât se poate de amănunţită. Mai întâi, o imagine de ansamblu. Lucrarea examinată oferă de la bun început o stranie senzaţie de déjà vu: este vorba de o simplă culegere, cu minime alterări, a articolelor semnate de autor în ultimii ani (referinţele încrucişate mai fac încă aluzie în note la articolele devenite capitole, arătând un text compilat un peu à la hâte)”[…]

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: XXVI
  • Page Range: 285-324
  • Page Count: 40
  • Language: Romanian