“Part of the world which already does not exist”. A talk to Jerzy Mackow, a German researcher Cover Image

“Частка сьвету”, якой больш не існуе. Размова зь нямецкім дасьледнікам Ежы Мачкувам
“Part of the world which already does not exist”. A talk to Jerzy Mackow, a German researcher

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Палітычная сфера
Keywords: Рэвалюцыя; рэвалюцыйныя зьмены; палітычны рэжым; дэмакратызацыя; грамадзянская супольнасьць; транзіт; revolution; revolutionary changes; political regime; democratization; civil community; transition

Summary/Abstract: Размова зь нямецкім дасьледчыкам Ежы Мачкувам. Размова прысьвечана пытаньню рэвалюцыйных зьменаў існуючых грамадзкіх сыстэмаў на прасторы былой Рэчы Паспалітай. Разглядаецца сувязь паміж разьвіцьцём нацыянальнай гісторыі і культуры і працэсамі рэвалюцыйных зьменаў. У кантэксьце станаўленьня ўкраінскай нацыі разглядаецца “памаранчавая рэвалюцыя”. У размове падымаецца праблема сумяшчальнасьці “нацыянальных” і “дэмакратычных” праектаў, разглядаецца роля грамадзянскай супольнасьці ў ажыцьцяўленьні рэвалюцыяў. Адзначаецца магчымасьць паўставаньня новай хвалі дэмакратызацыі. Разглядаюцца пэрспэктывы разьвіцьця існуючай беларускай мадэлі і магчымасьць рэалізацыі рэвалюцыйнага праекту ў Беларусі. The talk covers the question of revolutionary changes of current social systems on the territory of a former Polish-Lithuanian state. The relation between the national history and culture development and processes of revolutionary changes is the issue of his talk. In the context of the formation of Ukrainian nation the interviewer touches upon the concept of “orange revolution”. Further issues of his talk are the problem of compatibility of “national” and “democratic” projects and the role of civil community in realization of revolutions. He sees an opportunity for a new wave of democratization rise to rise. He also views the prospects of development of the current Belarusian model and possibility to actualize revolutionary project in Belarus.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04
  • Page Range: 100-103
  • Page Count: 4
  • Language: Belarussian