MARGINALS ON CITIZENSHIP AND CIVIL POLICY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE AUSTRIAN-HUNGARIAN ADMINISTRATION Cover Image

МАРГИНАЛИЈЕ О ГРАЂАНСТВУ И ГРАЂАНСКОЈ ПОЛИТИЦИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ВРИЈЕМЕ АУСТРОУГАРСКЕ УПРАВЕ
MARGINALS ON CITIZENSHIP AND CIVIL POLICY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE AUSTRIAN-HUNGARIAN ADMINISTRATION

Author(s): Ilijas Hadžibegović
Subject(s): Political history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Political Essay, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Institut za istoriju
Keywords: citizenship; civil policy; Bosnia and Herzegovina; Austrian-Hungarian administration;

Summary/Abstract: Дозволите ми, као прво, да допуним своје претходно излагање у којем ми je промакло, na нисам споменуо да у процесима миграција, односно досељавања странаца у Босну и Херцеговину након окупације, значајно мјесто припада Јеверјима. Они се појављују као важан економски фактор у босанскохерцеговачким градовима, гдје се готово искључиво и насељљвају.

  • Issue Year: 1976
  • Issue No: 11-12
  • Page Range: 331-333
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian