Man ‒ that sounds formidable! Symbolic images in Astafyev's story "Tsar-fish" Cover Image

Человек – это звучит грозно! Образы-символы астафьевской повести «Царь-рыба»
Man ‒ that sounds formidable! Symbolic images in Astafyev's story "Tsar-fish"

Author(s): Mihaela Moraru
Subject(s): Novel, Russian Literature, Theory of Literature, Sociology of Literature
Published by: Editura Universităţii din Bucureşti
Keywords: Symbolic images; Astafyev; story; "Tsar-fish";

Summary/Abstract: De felul cum scriitorul mânuieşte cuvântul artistic, cum îi percepe valenţele şi plasticitatea, depinde procesul de creaţie a întregii opere. Lumea artistică a „lucidului” V. Astafiev este aglomerată, dinamică, gălăgioasă şi pitorească. El creează o iluzie a unităţii depline dintre Om şi Natură. Pământul Rusiei este o imagine concretă şi polisemantică în nuvela lui Astafiev Visul crestelor albe (Peştele-voievod). Scriitorul şi-a proiectat eroii, puţini la număr de altfel, pe fundalul imaginilor concrete ale fluviului Enisei, ale râului Opariha, ale drumului, pădurilor fără sfârşit şi ale mormintelor fără nume. Astafiev completează aceste imagini cu un conţinut universal, rezolvând problema cardinală: ce este Omul şi care este menirea lui pe Pământ. În centrul universului său, Astafiev împleteşte probleme istorice şi filosofice, generale şi concrete, problemele întregului popor rus, precum şi aspecte ale vieţii personale. Pentru Astafiev, destinul pământului şi destinul oamenilor formează un tot, şi a desprinde firele invizibile ce-l leagă pe Om de Natură, nu se poate decât prin catastrofe. S.O.S., oameni!

  • Issue Year: XLI/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 77-86
  • Page Count: 10
  • Language: Russian