Roman law and legal education (I) – European context Cover Image
  • Price 5.00 €

Rimsko pravo i pravno obrazovanje (I) – europski kontekst
Roman law and legal education (I) – European context

Author(s): Zdravko Lučić
Subject(s): Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Roman law
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Roman law; ius commune; ratio scripta; legal education; European law;

Summary/Abstract: Rimsko pravo je preko srednjovjekovnog ius commune postalo pravnom tradicijom europskog kontinentalnog pravnog kruga i opći fundament modernog europskog privatnog prava. Ono predstavlja ratio scripta novog europskog pravnog uređenja. Sa svojim metodskim postavkama doprinosi ujednačavanju elemenata jedinstvene jurističke radne tehnike. Putevi izgradnje bezvremenskih rimskih pravnih principa trebaju biti putokaz u procesima harmonizacije i unifikacije europskog prava i afirmacije europskog pravnog duha u planetarnim okvirima. Rimsko pravo kao autohtona sveučilišna pravna disciplina predstavlja respektabilni znanstveni korpus. Znanstvena obrada rimskih pravnih koncepata u novom europskom modulu pravničkog studija je postavljena kao centralna ishodišna dimenzija. Rimsko pravo je postalo univerzalna znanstvena disciplina. Pravni život Europe je osebujni modificirani modus vivendi rimskih pravnih figura i instituta.

  • Issue Year: 2022
  • Issue No: 56
  • Page Range: 143-154
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian