25 Years of University Slovak Studies in Prague Cover Image

25 rokov univerzitnej slovakistiky v Prahe
25 Years of University Slovak Studies in Prague

Author(s): Magdalena Kroupová
Subject(s): Higher Education , History of Education, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Scientific Life
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Keywords: University Slovak Studies; Prague; Higher education;

Summary/Abstract: V minulom roku uplynulo štvrťstoročie od otvorenia samostatného odboru slovakistika na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po výučbe jednotlivých slovakistických predmetov v priebehu druhej polovice 20. storočia sa historickým medzníkom v roku 1994 stal vznik Kabinetu slovakistiky, prvého českého pedagogicko-vedeckého pracoviska zameraného špeciálne na štúdium slovakistických disciplín a česko-slovenských vzťahov.

  • Issue Year: 85/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 114-121
  • Page Count: 8
  • Language: Slovak