Judiciary : Interpretative decision of the SAC regarding the scope of joint and several liability under Art.177 VAT;  Interpretative decision The General Assembly of the Criminal Chamber of the SCC for revision of decrees from the period 1953-1994. Cover Image
  • Price 5.00 €

Съдебна власт : Тълкувателно решение на ВАС относно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС; С тълкувателно решение Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ревизира постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994
Judiciary : Interpretative decision of the SAC regarding the scope of joint and several liability under Art.177 VAT; Interpretative decision The General Assembly of the Criminal Chamber of the SCC for revision of decrees from the period 1953-1994.

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Administrative Law
Published by: Съюз на юристите в България
  • Issue Year: 2022
  • Issue No: 3
  • Page Range: 74-81
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian