ALI MUKA on his 80th birthday Cover Image

ALI MUKA në 80-vjetorin e lindjes
ALI MUKA on his 80th birthday

Author(s): Mark Tirta
Subject(s): Museology & Heritage Studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Scientific Life
Published by: Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit
Keywords: cultural heritage researcher; Albanian ethnoculture; scientific life; 80th birthday; Ali Muka;

Summary/Abstract: Ky studiues i trashëgimisë kulturore shquhet në veprimtarinë e tij, bërë me shumë përkushtim. Kemi punën e bërë në ekspedita në fshatra të ndryshme, krahina të ndryshme, kryesisht malore. Puna ngulmuese në rrafshin bibliografik, dija e librave, si njohës i disa gjuhëve të huaja, i ka shërbyer për të zbërthyer në thellësi e në ndryshimësitë e tyre dukuri të caktuara të etnokulturës shqiptare. Këto burime nga librat shkencorë e kanë ndihmuar në metodën e kërkimit shkencor në ekspedita e në hulumtime të jetës së popullit, në metodën e të shkruarit e në sistemimin shkencor të dukurive të ndryshme, në ndërlidhjet e së veçantës me të përgjithshmen e anasjelltas. Kërkime ka bërë dhe në arkiva të fushave përkatëse.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 165-169
  • Page Count: 5
  • Language: Albanian