Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

P

Gordana Pilipović, Zoran Stojiljković Stranke i javne politike Serbian Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Aneta Pinková, Vlastimil Havlík, Ilze Balcere, Blagovesta Cholova, Vratislav Havlík, Alenka Krašovec, Markéta Smrčková, Peter Spáč, Kinga Wojtas Populist Political Parties in East-Central Europe English Masarykova univerzita
René Pinon L’Europe et l’Empire Ottoman. Les Aspects actuels de la Question d’Orient French CEEOL Collections / Digital Reproductions
René Pinon L’Europe et la Jeune Turquie. Les Aspects nouveaux de la Question d’Orient French CEEOL Collections / Digital Reproductions
Tadeusz Pióro Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tadeusz Pióro, Marek Paryż Thomas Pynchon Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Aldona Piotrowska OCHRONA KLIENTA NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Magdalena Piotrowska-Grot Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Piotrowska-Grot W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Vesna Pirija, Emina Bošnjak KRIVIČNA DJELA SILOVANJA I OSTALOG SEKSUALNOG NASILJA U BOSNI I HERCEGOVINI Bosnian Sarajevo Open Centre
Muhammad J. Pirmoradi, Enshallah Rahmati, Morteza Motahhari, Emād Afrūġ, Mohammad Akvān, Marko P. Đurić, Ja'far Sobhani, Mohammad Ali Barzanooni, Richard J. Mouw, Hasan Alfahruri, Alavi Nežad Seyyed Haydar, Ibrahim Syed, Saeid Abedpour ZBORNIK RADOVA - RELIGIJA I ETIKA Bosnian Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Marko Pišev Politička etnografija i srpska intelektualna elita u vreme stvaranja Jugoslavije 1914-1919: slučaj Jovana Cvijića Serbian Srpski genealoški centar
Agnieszka Piskorska Relevance Studies in Poland. Essays on language and communication. Volume 4 English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Maciej Pisz Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Paweł Piszczatowski Języki milczenia. Literatura o traumie i postpamięci Zagłady Polish, German Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Paweł Piszczatowski Między racjonalizmem a nowym mitem. Lessing i teologia postoświeceniowa Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Edo Pivčević The Reason Why English KruZak
Agnieszka Piwowarczyk Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Krystyna Płachcińska „Swój urząd czynić”. Profil obywatelski twórczości Jana Kochanowskiego Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rita Pletl, Gabriella Kovács Soknyelvűség és többnyelvűség Európában. 2017. május 25–27., Marosvásárhely English, Romanian, Hungarian Scientia Kiadó
Mariusz Plich, Łukasz Konopielko, David Pupovac Measuring Impact of Nuclear Power on CO2 Emissions English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Sebastian Płóciennik, Karolina Borońska-Hryniewiecka, Sebastian Płóciennik, Karolina Borońska-Hryniewiecka, Elżbieta Kaca, Patryk Toporowski, Brien Barnett Probable EU-UK Relationship after Brexit Perspectives of Germany, France, Italy, Spain and Poland English Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Sebastian Płóciennik, Brien Barnett, Dorota Dołęgowska Rebalancing the Fiscal Framework in the European Union: Perspectives of Germany, France and Poland English Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Elżbieta Płóciennik Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Adam Płoszaj SIECI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Jarosław Płuciennik Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Agnieszka Pluta, Emilia Łojek, Bogusław Habrat, Andrzej Horban Life and aging with HIV. An interdisciplinary approach English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Jacek Pluta, Mateusz Błaszczyk UCZESTNICY – KONSUMENCI – MIESZKAŃCY Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Agnieszka Pluta, Emilia Łojek, Bogusław Habrat, Andrzej Horban Życie i starzenie się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Danuta Pluta-Wojciechowska Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Aldona Pobojewska Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Vladimír Podborský Úvod do studia archeologie Czech Masarykova univerzita
Piotr Podemski, Dario Prola ROK 1968 W EUROPIE. English, French, Czech, Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Sonja Podgorelec Ostarjeti na otoku Croatian Institut za migracije i narodnosti
Katarzyna Podhorodecka TURYSTYKA NA OBSZARACH WYSPIARSKICH WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Robert Podkoński Richard Swineshead’s Theory of Motion English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jan Podkowik Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Artur Podleśny POLITYKA SPORTOWA ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I FEDERACJI ROSYJSKIEJ Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Aleksander Podrabinek Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni Polish Ośrodek KARTA
Agnieszka Podstawczyńska Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim English, Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Ewa Pogorzała Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa polskiego w latach 1944 - 1966 Polish Officina Simonidis. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Milan Pol, Lenka Hloušková, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Martin Sedláček, Eva Strnadová Když se školy učí Czech Masarykova univerzita
Jarosław Polański, Andrzej Bąk Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Branko Polić Vjetrenjasta klepsidra Croatian Durieux
Milada Polišenská Czechoslovak Diplomacy and the Gulag English Central European University Press
Monika Polit Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 10. Losy Żydów łódzkich (1939-1942) Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Anna Stepanovna Politkovskaya Putinova Rusija Serbian Peščanik NVO
Katarzyna Poloczek Towards Female Empowerment English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jan Polowczyk Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Krzysztof Pomian Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Result 3251-3300 of 4530