Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

P

Monika Pesthy-Simon Isaac, Iphigeneia, Ignatius English Central European University Press
Maria Petelewicz Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Bence Péterfi Egy székely két élete Hungarian Virágmandula Kft. - Kronosz Kiadó
Michael A. Peters Citizenship, Human Rights and Identity: Prospects of a Liberal Cosmopolitan Order English Addleton Academic Publishers
Anya Peterson Royce Antropologia tańca Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Evdokia Peteva-Filova Иван Милев Bulgarian Национална библиотека »Св. св. Кирил и Методий«
Ágnes Pethő Film. Kép. Nyelv Hungarian Scientia Kiadó
Lehel Peti, Vilmos Tánczos A moldvai csángók vallásossága Hungarian Lucidus Kiadó
Marin Petkov, Venelin Terziev, Natalia Bekiarova, Nikolay Nichev Социалните аспекти на националната сигурност Bulgarian Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“
Borislava Petkova Да направим земя и хора Bulgarian Пловдивски университет »Паисий Хилендарски«
Ivanka Petkova Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Nikola Petković A Central Europe Of Our Own. Postmodernism, Postcolonialism, Postcomunism and the Absence of Authenticity English Adamić d.o.o. izdavačka kuća
Nikola Petković Srednia Europa: Zbilja – Mit – Utopija. Postmodernizam, postkolonijalizam, postkomunizam Croatian Adamić d.o.o. izdavačka kuća
Stefan Petranov, Jeffrey Miller #05 Bulgaria’s Capital Markets in the Context of EU Accession: A Status Report English Център за изследване на демокрацията
Stefan Petranov, Jeffrey Miller Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз: състояние и проблеми Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Natalija Petrić, Boris Krešić, Gordana Bosanac, Goran Selanec, Fedra Idžaković, Vladana Vasić, Saša Gavrić IZVAN ZAKONA: PRAVNA REGULACIJA ŽIVOTNIH ZAJEDNICA PAROVA ISTOG SPOLA U BOSNI I HERCEGOVINI Bosnian Sarajevo Open Centre
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Planificare integrată şi cercetare interdisciplinară pentru dezvoltarea urbană durabilă şi competitivă a României English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Challenges for Romania within Horizon 2020 - The EU framework program for research and innovation 2014-2020: Preparing European partnering in research and technological development for sustainable constructions and built environment English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Vesselin Petrov Процесуално философски приключения на приложната онтология Bulgarian Институтът по философия и социология при БАН
Teodora Petrova, Marin Marinov, Andon Lazarov, Zhivo Petrov Методи и алгоритми за обработка на аерофото и радиолокационни изображения, улесняващи анализа на информацията Bulgarian Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“
Teodora Petrova, Marin Marinov, Chavdar Minchev Изследване и синтез на алгоритми за обработка на радиолокационни и оптични изображения с повишено качество Bulgarian Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“
Nenad Ž. Petrović Ideologija varvarstva Serbian Mostart
Vladimir Petrović Srpske političke elite i Londonska konferencija - Tom II Serbian Institut za savremenu istoriju, Beograd
Sanja Petrović-Teodosijević Za bezimene Serbian Institut za noviju istoriju Srbije
Pavol Petruf, Herbert Hupka, Vlasta Jaksicsová Československá zahraničná politika 1945 – 1992 (vybrané udalosti a fakty v dátumoch) Slovak Historický ústav SAV
Pavol Petruf, Vlasta Jaksicsová, Milan Beladič, Valerián Bystrický, Miroslav Londák, Elena Londáková, Slavomír Michálek, Jan Pešek, Pavol Petruf, Stanislav Sikora Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Chronológia udalostí Slovak Historický ústav SAV
Josef Petrželka, Michal Peichl Antická filosofie v obrázcích Czech Masarykova univerzita
Piotr Pęzik Facets of prefabrication English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Agata Piasecka Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak STO LAT WŁADZY LOKALNEJ na polskiej wsi 1918–2018 Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Dawid Piątek Instytucje państwa a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Sylwiusz Eneasz Piccolomini, Włodzimierz Olszaniec, Krzysztof Rzepkowski Chrysis Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Marek Piechota, Julian Strzałkowski, Anna Szumiec W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Marek Piechota (Nie)zapomniany czar arcydzieł. Anonim, Barańczak, Camus… Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Marek Piechota, Janusz Ryba, Maria Janoszka Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 6 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Marek Piechota, Marta Kalarus, Oskar Kalarus Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Marek Piechota Poliglotyzm wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Andrzej Pieczewski Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Result 3101-3150 of 4404