Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

Ž

Bojan Žikić Rizik i nasilje Serbian Srpski genealoški centar
Bojan Žikić Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе Serbian Srpski genealoški centar
Bojan Žikić Naš svet, drugi svetovi Serbian Srpski genealoški centar
Bojan Žikić Слике у излогу Serbian Srpski genealoški centar
Dragan Živojinović, Stevan Nedeljković, Milan Krstić Dvadeset godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma - trajni mir ili trajni izazovi? Serbian Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Aleksandar Životić Југославија и Суецка криза 1956–1957. Serbian Institut za noviju istoriju Srbije
Slavoj Žižek Manje ljubavi - više mržnje! Serbian Beogradski krug
Nikola Žutić Ideologija i vjerska politika nadbiskupa Stepinca u Jugoslaviji 1934–1946. Serbian Institut za savremenu istoriju, Beograd
Result 2301-2308 of 2308