Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

m

- multiple authors Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații Romanian, Russian Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei

M

Jacek Moroz DYSKUSJA Z RELATYWIZMEM PRAWDY Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Leonid A. Mosionjnic Синергетика в науках о человеке: прагматические аспекты Russian Издательский дом Stratum, Университет «Высшая антропологическая школа»
Remigiusz Moszyński Dziennik 1939-1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci Polish Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Adriana Moţatu, Ioana Nely Militaru, Claudiu Ramon D. Butculescu, Al Jashami Muhammed Khariy QSAIR, Raul Sorin Fântână, Viorel Bănulescu, Vasile Nemeş, Gabriela Fierbinţeanu, Laura Rudnyanszky, Ovidiu Horia Maican, Samson Paschal, Ioana-Minodora Rusu, Bogdan Bîrzu, Ion Rusu, Elisabeta Botian, Octavian Pasat, Delia Magherescu, Silvia Lucia Cristea, Mihaela Tofan, Cătălin Cristian Selişteanu, Cláudia Figueiras, Anton Petričević, Nezihe Binnur Tulukçu, Aracsia-Magdalena Benţia, Alina Popescu, Charlotte Ene, Lidia-Lenuța Bălan, Simona Chirică Diversity and Interdisciplinarity in Business Law English Societatea de Stiinte Juridice si Administrative
Lech Mróz Roma-Gypsy Presence in the Polish-Lithuanian Commonwealth English Central European University Press
Elena Mușat, Mirela Comănescu, Laura Niculescu, Ileana Dincă Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Naționale. Vol. IX, 1657-1659 Romanian Arhivele Nationale ale Romaniei
Jan Mukařovský Studia semiologiczne Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Meir Ábrahám Munk Életem történetei Hungarian Múlt és Jövő
Jenő Murádin Fegyverek és múzsák Hungarian Erdélyi Múzeum-Egyesület
János Kristóf Murádin Transformări instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania în perioada 1944–1948 Romanian Scientia Kiadó
János Kristóf Murádin Nemzetközi intézmények és szervezetek Hungarian Scientia Kiadó
János Kristóf Murádin Nemzetközi kapcsolatok elmélete Hungarian Scientia Kiadó
Andrzej Murzynowski, Urszula Szuścik Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miyamoto Musashi Ръкопис за петте стъпала Japanese, Bulgarian Издателство »Изток-Запад«
Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa, Jan Peter Abraham, Eugen Ușurelu, Andrei Nicic, Sergiu Heghea, Aurel Zanoci, Alexandru Popa, Sergiu Matveev, Tudor Arnăut, Sergiu Musteaţă, Ion Tentiuc, Veaceslav Bicbaev, Knut Rassmann, Octavian Munteanu, Gheorghe Postică, Ghenadie Sîrbu, Lilia V. Dergaciova, Iulia Caproş, Emil Dragnev, Vasile Dumbrava, Marina Dumbravă Arheologia între ştiinţă, politică şi economia de piaţă Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Veniamin Ciobanu, Valentin Tomuleţ, Vitali V. Stetskevych, Alexandr Ponomarev, Vlad Mischevca, Florin Marinescu, Ana Boldureanu, Valentin Arapu, Dinu Poştarencu, Andrei Emilciuc, Ivan Duminica, Andrei Cuşco, Igor Sava, Constantin Stan, Constantin Stan I., Liviu Brătescu, Alexandru Istrate, Diana Ețco, Lucia Sava, Valentin Constantinov, Constantin Burac, Maria Danilov, Veaceslav Ciorbă, Tatiana Varta, Silvia Scutaru, Silvia Pantaz, Ion Gumenâi, Valentina Samoilenco, Gheorghe Negru, Alexandru Argint, Alexandru Roitman, Valentin Burlacu, Sergiu Musteaţă, Ludmila Coadă, Aurelian Lavric, Adrian Vițălaru, Iulian Gherca, Dorin CIMPOEŞU, Gheorghe Palade Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012 Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative şi convenţii internaţionale Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă Как составляются и анализируются школьные учебники Russian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă About Us and Our Neighbours: History Textbooks in the Republic of Moldova, Romania and Ukraine English Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Igor Cașu, Vladimir Tismăneanu, Leonidas Donskis, Aigi Rahi-Tamm, Meelis Maripuu, Meelis Saueauk, Raimo Poom, Uve Poom, Matej Medvecký, Pavel Navrátil, Vojtěch Ripka, Vladimir Tolz, Dennis Deletant, Smaranda Vultur, Alina Pavelescu, Cristian Vasile, Octavian Roske, Adrian Cioflâncă, Nikolai Vukov, Octavian TICU, Ion Varta, Tatiana Varta, Gheorghe Negru, Mihai Tașcă, Viorica Olaru-Cemîrtan, Aurelia Felea, Elena Postică, Nicolae Enciu, Sergiu Chircă, Igor Cașu, Ludmila Tihonov, Sergiu Musteaţă, Petru Negură, Demir Dragnev, Pavel Parasca, Igor Șarov, Andrei Cușco Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Ion Eremia Statutul juridic internaţional al Ţării Moldovei (de la origini şi până la începutul secolului al XVI-lea) Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Andrei Eşanu , Valentina Eşanu Mănăstirea Voroneţ. Istorie, cultură, spiritualitate Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Maria Danilov Presă şi cenzură în Basarabia. Documentar secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (Din dosarele secrete ale arhivelor guberniale din Chişinău) Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Sergiu Matveev Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Ludmila Coadă Zemstva Basarabiei Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Svetlana Suveica Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Lucia Sava Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea (1900-1918) Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Dana Dumitru Marea Britanie şi Unirea Principatelor Române (1856 - 1859) Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Gabriel Micu Basarabia, România şi Geopolitica Marilor Puteri Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Veaceslav Ciorbă Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011) Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Igor Sava Domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Viorica Olaru-Cemîrtan Deportările din Basarabia 1940-1941, 1944-1956 Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Valentina Ursu Politica culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956 Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu, Virgil Pâslariuc, Sergius Ciocanu, Sergiu Tabuncic , Vlad Vornic, Ion Ciobanu, Sergiu Bacalov, Teodor Candu, Viorel Bolduma, Bo Larsson, Anatolie Gordeev, Mariana Şlapac, Alla Ceastina, Lucia Sava, Natalia Derevenco, Diana Ețco, Ivan Duminica, Olga Garusova, Iurie Colesnic, Lucia Argint, Tamara Nesterov, Ion Ștefăniță, Silvia Scutaru, Dinu Poștarencu, Maria Danilov, Adrian Crăciunescu, Iulian Rusanovschi, Lidia PRISAC, Alexandru Corduneanu, Sergiu Musteaţă, Alexandru Chîșlari, Oleg Copceac, Vlada Afteni, Natalia PODLESNAIA, Aurelia Carpov, Angela Munteanu Identităţile Chişinăului. Ediția a treia Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Corina Borș, Eugen S. Teodor, Gheorghe Postică, Mihaela Simion, Irina Oberländer-Târnoveanu, Sergiu Musteaţă, Adrian Crăciunescu, Dan Vlase, Marius Mihai Ciută, Victor Bunoiu, Maia Mileac, Vitalie Josanu, Alexandra ZBUCHEA, Laurențiu Marin Dobre, Pîrvu Ionică, Rodica Nastas Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, Sergiu Musteaţă, Ion Tentiuc, Ion Ursu, Andrei Asăndulesei, Felix-Adrian Tencariu, Radu-Ștefan Balaur, Mihaela Asăndulesei, Virgil Apostol, Ștefan Bâlici, Ana Boldureanu, Adelaida Chiroșca, Luminiţa Bejenaru, Cristian Secu, Radu Pîrnău, Bogdan Roșca, Manuela Filip, Vitalie Josanu, Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Mariana Şlapac, Tamara Nesterov, Sergius Ciocanu, Alina Felea, Viorel Bolduma, Sergiu Bacalov, Virgil Pâslariuc, Elena Ploșniță, Ion Berghea, Nicolae Bulat, Ludmila Coadă, Angela Mușenco, Silviu Andrieş-Tabac, Cătălin Botoșineanu, Adrian Andrei Rusu Cetatea Soroca – istorie, memorie și tradiții seculare Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu, Sergiu Musteaţă, Ion Tentiuc, Mariana Şlapac, Sergiu Bacalov, Valentin Tomuleţ, Maria Danilov, Tamara Nesterov, Alexandru Roitman, Ivan Duminica, Lucia Sava, Iurie Colesnic, Adrian Crăciunescu, Bo Larsson, Giuseppe Tateo, Dinu Poștarencu, Ana Carp, Iulian Rusanovschi, Aurelia Carpov, Lucia Argint, Vasile Ernu, Daniela Vacarciuc, Sergiu Nistor, Dorina Onica, Sergius Ciocanu, Cătălin Botoșineanu Identităţile Chişinăului. Ediția a doua Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Irina Oberländer-Târnoveanu, Eugen S. Teodor, Marius Mihai Ciută, Sergiu Musteaţă, Elena Loredana Cozma, Alexandru Popa, Vitalie Josanu, Carmen Marian, Dragoş Gheorghiu, Livia Ștefan, Octavian Ciobanu, Katarzyna Jaroszek, Dan Dascălu, Cristina Ciobanu, Laurențiu Marin Dobre Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România. Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Edward W. Walker, Ludmila Coadă, Andrey Chebotaryov, Malkhaz Matsaberidze, Shairbek Dzhuraev, Ivane Tsereteli, Gabriel Micu, Eduard Baidaus, Ciprian Ciuciu, Seyidabas Oglu Abasov, Rasa Čepaitienė, Arman Vardanyan, Tamara VARDANYAN-AYVAZYAN, Sergiu Musteaţă, Dan Dungaciu, Elizabeth A. Worden, Octavian TICU, Sufian Zhemukov, Zardusht Alizade, Igor Grosu Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures English Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu, Silviu Andrieș-Tabac, Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici, Mariana Vasilache, Livia Sîrbu, Sergiu Bacalov, Lică Sainciuc, Mariana Şlapac, Ivan Duminica, Lucia Sava, Iurie Colesnic, Valentina Ursu, Ludmila Coadă, Vasile Dumbrava, Adrian Crăciunescu, Dinu Poştarencu, Ion Gumenîi, Alexandru Roitman, Silvia Scutaru, Alexandru Popa, Bo Larsson, Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu, Sergius Ciocanu, Ion Ștefăniță Identităţile Chişinăului. Materialele conferinţei, 12-13 septembrie 2011 Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Sergiu Musteaţă, Sergiu Musteaţă, Diana Ețco, Iulian Gherca, Adrian Vițălaru, Lilia Crudu, Valentin Tomuleţ, Marius Tărîță, Valentin Burlacu, Ion Valer XENOFONTOV, Lidia PRISAC, Ana-Felicia Diaconu, Elena Buzinschi, Gheorghe Calcan, Larisa Noroc, Maria Proca, Andrei Antonov, Valentina Ursu, Valeria Cozma, Liuba Petrenco, Igor Șarov, Valentina Samoilenco, Corina Savițchi, Adriana Cîteia, Adriana Claudia Cîteia, Mariana Rusu O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituții, rețele sociale, biografii Romanian Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Małgorzata Myśliwiec, Małgorzata Lorencka, Tomasz Kubin Impact of economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy English Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Kirill V. Myzgin Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus. English, Russian Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

N

Zsolt Nagy Great expectations and interwar realities English Central European University Press
Tünde Nagy ON ASPECTUALIZERS IN ENGLISH. A CORPUS-BASED APPROACH English Scientia Kiadó
Result 1551-1600 of 2512