Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

P

Latinka Perović, Drago Roksandić, Mitja Velikonja, Wolfgang Höpken, Florian Bieber Yugoslavia from a Historical Perspective English Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Latinka Perović, Seška Stanojlović, Sonja Biserko, Pavel Domonji HELSINŠKE SVESKE: Između načela i prakse - položaj "malih" i "velikih" manjina u Srbiji. Serbian Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Latinka Perović, Sonja Biserko, Seška Stanojlović HELSINŠKE SVESKE: Tačka razlaza - povodom polemike vođene na stranicama lista "Vreme" od 1. avgusta do 21. novembra 2002. godine Serbian Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Latinka Perović, Authors Various Zoran Đinđić: etika odgovornosti Serbian Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Monika Pesthy-Simon Isaac, Iphigeneia, Ignatius English Central European University Press
Maria Petelewicz Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Bence Péterfi Egy székely két élete Hungarian Virágmandula Kft. - Kronosz Kiadó
Evdokia Peteva-Filova Иван Милев Bulgarian Национална библиотека »Св. св. Кирил и Методий«
Ágnes Pethő Film. Kép. Nyelv Hungarian Scientia Kiadó
Lehel Peti, Vilmos Tánczos A moldvai csángók vallásossága Hungarian Lucidus Kiadó
Ivanka Petkova Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Nikola Petković A Central Europe Of Our Own. Postmodernism, Postcolonialism, Postcomunism and the Absence of Authenticity English Adamić d.o.o. izdavačka kuća
Nikola Petković Srednia Europa: Zbilja – Mit – Utopija. Postmodernizam, postkolonijalizam, postkomunizam Croatian Adamić d.o.o. izdavačka kuća
Stefan Petranov, Jeffrey Miller Bulgaria’s Capital Markets in the Context of EU Accession: A Status Report English Център за изследване на демокрацията
Stefan Petranov, Jeffrey Miller Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз: състояние и проблеми Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului English, Romanian, French INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Challenges for Romania within Horizon 2020 - The EU framework program for research and innovation 2014-2020: Preparing European partnering in research and technological development for sustainable constructions and built environment English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Vasile Meita Planificare integrată şi cercetare interdisciplinară pentru dezvoltarea urbană durabilă şi competitivă a României English, Romanian INCD URBAN-INCERC
Vesselin Petrov Процесуално философски приключения на приложната онтология Bulgarian Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН
Nenad Ž. Petrović Ideologija varvarstva Serbian Mostart
Vladimir Petrović Srpske političke elite i Londonska konferencija - Tom II Serbian Institut za savremenu istoriju, Beograd
Sanja Petrović-Teodosijević Za bezimene Serbian Institut za noviju istoriju Srbije
Pavol Petruf, Herbert Hupka, Vlasta Jaksicsová Československá zahraničná politika 1945 – 1992 (vybrané udalosti a fakty v dátumoch) Slovak Historický ústav SAV
Pavol Petruf, Vlasta Jaksicsová, Milan Beladič, Valerián Bystrický, Miroslav Londák, Elena Londáková, Slavomír Michálek, Jan Pešek, Pavol Petruf, Stanislav Sikora Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Chronológia udalostí Slovak Historický ústav SAV
Marek Piechota Poliglotyzm wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Agnieszka Piela Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Agnieszka Pieńczak Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). "Polski atlas etnograficzny" i "Atlas der deutschen Volkskunde" w perspektywie porównawczej Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Piotr Pierzchała Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury. Na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tomasz Pietrzykowski Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tommaso Piffer, Vladislav Zubok Totalitarian Societies and Democratic Transition English Central European University Press
Gordana Pilipović, Zoran Stojiljković Stranke i javne politike Serbian Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Muhammad J. Pirmoradi, Enshallah Rahmati, Morteza Motahhari, Emād Afrūġ, Mohammad Akvān, Marko Đurić P., Ja'far Sobhani, Mohammad Ali Barzanooni, Richard J. Mouw, Hasan Alfahruri, Seyyed Haydar ‘Alavi Nežad, Ibrahim Syed, Saeid Abedpour ZBORNIK RADOVA - RELIGIJA I ETIKA Bosnian Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Marko Pišev Politička etnografija i srpska intelektualna elita u vreme stvaranja Jugoslavije 1914-1919: slučaj Jovana Cvijića Serbian Srpski genealoški centar
Edo Pivčević The Reason Why English KruZak
Agnieszka Piwowarczyk Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Adam Płoszaj SIECI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Adam Płoszaj SIECI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Jacek Pluta, Mateusz Błaszczyk UCZESTNICY – KONSUMENCI – MIESZKAŃCY Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Sonja Podgorelec Ostarjeti na otoku Croatian Institut za migracije i narodnosti
Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Andrej Belák, Jan Červenka, Milan Hrabovský, Elena Marushiakova, Vesselin Popov, Jan Grill, Andrej Findor, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Tomáš Hrustič, Alexander Mušinka, Kvetoslava Matlovičová, Zuzana Panczová, Arne Mann, Markéta Hajská, Tatiana Podolinská, Pavel Kubaník, Eva Krekovičová, Eva Mazárová, Daniel Škobla Čierno-biele svety. Slovak, Czech Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
Aleksander Podrabinek Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni Polish Ośrodek KARTA
Ewa Pogorzała Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa polskiego w latach 1944 - 1966 Polish Officina Simonidis. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu
Branko Polić Vjetrenjasta klepsidra Croatian Durieux
Milada Polišenská Czechoslovak Diplomacy and the Gulag English Central European University Press
Katarína Popelková, Katarína Popelková, Zuzana Beňušková, Monika Vrzgulová, Juraj Zajonc Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Slovak Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
Result 1401-1450 of 1932