Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

O

Tadeusz A. Olszański Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Tadeusz A. Olszański Kresy Zachodnie. Miejsce Galicji Wschodniej i Wołynia w państwie ukraińskim Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Tadeusz A. Olszański Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Tadeusz A. Olszański The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective English Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Tadeusz A. Olszański Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary transformacji Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Tadeusz A. Olszański Więcej jedności niż podziałów. Zróżnicowania wewnętrzne Ukrainy Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Monika Opalińska To the Rhythm of Poetry. A Study of Late Old English Metrical Prayers English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wojciech Organiściak Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego” Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Ileana Alexandra Orlich Subversive Stages English Central European University Press
Slaviša Orlović, Ilija Vujačić, Saša Gavrić, Sonja Tomović Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore Bosnian, Serbian Sarajevo Open Centre
Mária Ormos A történelem vonatán Hungarian Múlt és Jövő
Anna Orsós A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről Hungarian Virágmandula Kft. - Kronosz Kiadó
(OSW) Ośrodek Studiów Wschodnich Kryzys gospodarczo-finansowy w Rosji. Uwarunkowania, przejawy, perspektywy Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Stanisław Ossowski, Antoni Sułek STANISŁAW OSSOWSKI W PEŁNYM BLASKU Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Witold Ostrowski Początki literatury kryminalnej w Anglii Polish Łódzkie Towarzystwo Naukowe

P

Anna Pacześniak EUROPEIZACJA POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Judit Pál Unió vagy "unificáltatás"? Hungarian Erdélyi Múzeum-Egyesület
Lajos Pálfalvi A Transz-Atlantik megállói Hungarian Pesti Kalligram Könyvkiadó
Władysław Jacek Paluchowski, Elżbieta Hornowska, Piotr Haładziński, Lech Kaczmarek CAN WORK BE DETRIMENTAL? English Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Władysław Jacek Paluchowski, Elżbieta Hornowska, Piotr Haładziński, Lech Kaczmarek CZY PRACA SZKODZI? Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Dimitar Panayotov Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) Bulgarian Нов български университет
Stanimir Panayotov, Luka Matić, Katerina Kolozova, Branimir Jovanović, Vladimir Simović, Irena Cvetkovic, Ana Blazheva, Artan Sadiku, Anastas Vangeli Whose Revolution? Proceedings from the Event Held in Kino Kultura, Skopje, Macedonia, May 5-6, 2017 English Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје
Teofil Pančić Vremeplov na remontu Serbian Biblioteka XX vek
Teofil Pančić Kritika vatrene moći Serbian Biblioteka XX vek
Darko Pandurević, Emina Bošnjak, Naida Kučukalić, Saša Gavrić, Emina Bošnjak Political Parties and the Human Rights of LGBT People: Monitoring of the General Election 2014 English Sarajevo Open Centre
Darko Pandurević, Emina Bošnjak, Naida Kučukalić Političke stranke i ljudska prava LGBT osoba: monitoring Opštih izbora 2014. godine Bosnian Sarajevo Open Centre
Włodzimierz Pańków, Bolesław Rok, Marta Strumińska-Kutra OBLICZA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Richard Papp Van-e zsidó reneszánsz? Hungarian Múlt és Jövő
Klára Papp Az erdélyi Csákyak Hungarian Erdélyi Múzeum-Egyesület
Kinga Papp Tollforgató Kálnokiak : családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben Hungarian Erdélyi Múzeum-Egyesület
Konstantin Pashev Корупцията в здравеопазването в България Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Konstantin Pashev, Assen Dyulgerov, Georgi Kaschiev Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Konstantin Pashev Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Konstantin Pashev Corruption and Tax Compliance. Policy and Administration Challenges English Център за изследване на демокрацията
Konstantin Pashev Corruption in the Healthcare Sector in Bulgaria English Център за изследване на демокрацията
Konstantin Pashev, Assen Dyulgerov, Georgi Kaschiev Corruption in Public Procurement: Risks and Reform Policies English Център за изследване на демокрацията
Andrzej Pastwa Dobro małżonków. Identyfikacja elementu ad validitatem w orzecznictwie Roty Rzymskiej Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Jerzy Kaźmierczyk, Bogusław Pietrulewicz Problemy zatrudnienia w organizacjach English, Russian, Polish Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Nikoleta Patova, Nikolay Aretov Драматургия на българското Bulgarian Кралица Маб
Nikola F. Pavković Студије и огледи из правне етнологије Serbian Srpski genealoški centar
Cyril Pavlikianov The Early Years of the Bulgarian Athonite Monastery of Zographou (980-1279) and its Byzantine Archive English Фондация "Българско историческо наследство"
Roumyana Pavlova Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 9) Bulgarian, Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Aleksandar Pavlović Epika i politika Serbian Biblioteka XX vek
Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE NA OBSZARACH WIEJSKICH Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Dobrinka Peicheva, Valentina Milenkova Дигитализация и социални трансформации English, Bulgarian ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz How far do the borders of the West extend?Russian/Polish strategic conflicts in the period 1990-2010 English Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Stella Pelše History of Latvian Art Theory English Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds
Lachezar Perchekliyski Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи Slovak, Albanian, English, Bulgarian, Russian ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Calek Perechodnik Spowiedź Polish Ośrodek KARTA
Igor Perišić Критика и метакритика Serbian Институт за књижевност и уметност
Result 1351-1400 of 1932